https://mobirise.com/

Bautastein til minne om Albert Petersson

Bautastein til minne om den første direktøren ved Odda- fabrikkane – dr. Albert Petersson (1870 – 1914). Om lag 4 meter høg. Avtrappa sokkel, på denne om lag 1 meter sokkel, og på den sjølve bautasteinen, alt i raud granitt. Innhogge på baksida av steinen ”Fra venner”. På framsida: I nisje relieff av Petersson, på sokkelutspringet (visdoms-)ugla, båe deler i bronse. Laga av bilethoggaren Jo Visdal i 1916. Steinhoggar Johan From var og med på arbeidet med å reisa bautaen.


"Natta mellom 18. og 19. august 1914 er Albert Petersson på rutebåten mellom Odda og Bergen. Han er på veg til London. Når båten kjem til Bergen er Petersson borte. Om bord er det ingen spor etter den velkjende gründaren. Europa har mista ein sentral industrimann. I Odda sit to foreldrelause born på 4 og 7 år aleine igjen – medan krigen rasar i Europa. Kva har skjedd"? Les meir fra Hardanger Folkeblad her.


"Den 18. august 2015 - markerte vi bortgangen av Dr Albert Petersson (1870 - 1914). Han var den første industrilederen i Odda og den som var med på å bygge det industrisamfunnet vi har i dag. I Odda er det kun en eneste gate som er oppkalt etter en person. Det er Albert Petersson. Gjennom sin måte å lede bedriften på fikk han en unik posisjon hos innbyggere og arbeidere i Odda. En av Sveriges største forfattere fikk blant annet Nobels litteraturpris i 1909. Det var denne damen som var sammen med Albert i hans yngre år. En stor industrileder vokser opp sammen med en av Nordens største forfattere. At Albert Petersson var kjent for å lese myee forunder meg ingenting".
Les meir frå kultursjefen her.