Website Creator

Vasskraftmonumentet Elektra

Vasskraftmonumentet Elektra er seks og en halv meter høyt og går i en 75 meter vid spiral i jorda. Monumentet omfatter sneglehuset, turbinen og alfakrøllen. Skulpturen består av granitt og 999 lag med håndskårne, horisontale glassplater. Vann, lys og lyd er en del av monumentet. Det symboliserer kraften og spenningen som vannkraften var for Norge, samtidig som den viser framtidas bruk av høyteknologi. Byggingen ble påbegynt i 1999 og offisielt åpnet og innviet i 2000. Elektra er det eneste norske verk som er omtalt i det amerikanske tidsskriftet "Sculpture Mag" Elektra ble bygget på stedet der Storhotellet en gang stod.