Mobirise

Minnesmerke etter dei falne under 2. Verdskrig

På kyrkjegarden (gravplassen) Berjaflot vart det i 1945 sett inn 8 urner etter oddingar skotne i Trandumskogen 1.3.1943. Inskripsjonen på minnesmerket lyder:” Falt i kampen mot nazismen for folk og land” og så namnet til dei åtte. 1946. Vert minna ved særlege høve. Dei same namna står også på minnesmerket på Rådhusplassen.

Då Gestapo slo til i Odda
"Odd Slåttelid, sønn av den tidligere redatør av NKP-avisa Hardanger arbeiderblad, Harald Slåttelid og bror av Ørnulv - som begge ble henrettet av tyskerne under krigen - er harm over den stadig gjentatte påstanden, at norske kommunister først kom med i det illegale motsandsarbeidet etter det tyske overfallet på Sovjet-Unionen den 22. juni 1941.
Odd var bare 16 år da okkupasjonsmakta den 16. august 1940 forbød NKP og arresterte kommunister rundt i landet. Det har brent seg fast i sinnet hans hva som skjedde ved 4-5 tiden om morgenen hjemme hos familien Slåttelid".
Les meir om då Gestapo slo til i Odda på NVIM asine sider her.