Mobirise Website Builder

Byste av sjukehuslækjar Jan Haavik

Bysta av sjukehuslækjar Jan Haavik, utført i bronse. Er laga av bilethoggar Herborg Holm Kiberg. Står på godt og vel 1 meter høgt slipt sokkel av labrador. Plassering: Ved hovedinnga til Fylkessjukehuset i Odda. "Dr. Haavik-bysten" var ei gåve frå Odda kommune til Indre Hardanger sjukehus i 1947 og var først plassert vest for det tidlegare sjukehuset frå 1918. 

Utenfor inngangsdøra til Odda Sjukehus står det en byste i bronse av doktor Jan Håvik. Minnet om han begynner å bleikne og det er mange som sikkert bare har en anelse om hvem han var. Men han var i praksis svært mye av helsetjenesten i Odda. I hvertfall virket det slik".  

Les meir fra Jangen's blogg her.

"I 30 år var dr. Jan Haavik sjukehuslege i Odda (1918-1948). Etter det var han praktiserande lege og distriktslege.

Dottera til dr. Haavik - Sigrid Haavik - fortel: Mange familier har vonde minner fra tiden uten sykehus i Odda. En liten gutt ble syk, han hadde store magesmerter, så foreldrene sendte bud etter dr. Kvam. Det var lite han kunne gjøre. Hans eneste råd var å sende gutten til sykehuset i Bergen, for gutten hadde etter alt å dømme blindtarmbetennelse. Det tragiske hendte, og de kom for seint fram. Blindtarmen var sprukket og barnet døde.

Noen år seinere ble den vesle datteren deres syk på samme måte. Foreldrene sendte bud etter den nyutdannede kirurgen dr. Haavik. Han skjønte hva som feilte barnet, og tilbød seg å utføre operasjonen. Den måtte gjøres hjemme hos foreldrene. På tross av at de var redde og nervøse, stolte de på dr. Haavik. Fru Haavik var utdannet jordmor fra Rikshospitalet, og skulle assistere under operasjonen. Kjøkkenbordet ble brukt som operasjonsbenk.

Hele situasjonen var nok uvant for en lege som i flere år hadde arbeidet ved kirurgisk avdeling på et større sykehus. Men alt gikk som det skulle, og den vesle jenta var snart frisk igjen. Odda har hatt sykehus siden 1918. Jeg hører ymt om at noen mener at Odda kan klare seg uten et sykehus".

Les mer fra NVIM sin artikkel her.