Mobirise

Jernrosa

Rosa har ei lang historie som symbol på solidaritet, kjærleik, engasjement og motstandskamp. I den indre tyske motstandskampen mot nazismen før og under den førre verdskrigen, fekk organisasjonen Den kvite rose ein særleg plass. Innan arbeidarrørsla har den raude rosa vore det samlande symbolet på solidaritet og motstand.

Som symbol sameinar JERNROSA venleiken til den levande blomen og styrken og seigheita til det handsmidde jernet, den solidariske kampen arbeidarrørsla, historisk, har kjempa for eit betre samfunn for alle og den kompromisslause kampen til dei som, i dag, kjempar mot samfunnets nedbrytande og menneskefiendtlege krefter.