Mobirise

Relieff ved inngangen til Odda Rådhus

Laga av Herborg Holm Kiberg, i mieralitt. Framstiller ein mann med dokumentmappe, ei kvinne og ein murar med mørteltroget på skuldra. Leikande born i kring. Kosta av kommunen i 1957. 
Relieffet var restaurert i 1988. Herborg Holm Kiberg leia arbeidet.
Her kan du sjå arbeide med utarbeidinga av relieffet på rådhuset på NVIM sine sider.