Mobirise Site Generator

Oddmund Raudberg

"Raudberg arbeider i et konsekvent figurativt formspråk, og må regnes som representant for den klassiske linje i etterkrigstidens skulptur. Med sin håndverksbakgrunn har det vært naturlig for R. å arbeide i forskjellige materialer, jern, kobber, messing, stein og isopor, men mest fortrolig er han med leire og gips. Uansett materialvalg utmerker R. seg ved teknisk dyktighet. I 1960-årene arbeidet han hovedsakelig med portretter og hoder. Han debuterte på Høstutstillingen i 1955 med Guttehode (brent leire) og på den store skulpturutstillingen i Billedhuggerhuset, Oslo 1968, viste han et portrett av Nils Kærup Bjørneboe."
Les mer på Norsk Kunstnerleksikon sine sider om Odmund Raudberg her.