Web Page Maker

Nicholai Marius Schiøll

"Nic Schiøll var svært produktiv som billedhugger og gjorde seg spesielt bemerket for sine mange offentlige arbeider, som krigsminnesmerker, portretter og monumenter over enkeltpersoner, prydskulpturer og arkitekturrelaterte verk. I tillegg utførte han medaljer, mindre pretensiøse, dekorative arbeider samt malerier. Av betydning var også hans åpenhet overfor internasjonal samtidsskulptur."
Les meir om Nicholai Marius Schiøll på Norsk Biografisk Leksikon sine sider her.